Till det yttre lever dagens företag under samma villkor. De har tillgång till samma teknik, samma tekniska innovationer, samma slags lokaler. Det som skiljer är människorna.

Ensamma genier löser inte problemen, vi lever i en komplex värld, nu krävs en kreativ samverkan där mångfalden i gruppen är lika viktig som medlemmarnas talanger. Det handlar om såväl kunskap som förmågan att mötas och kunna ta till sig nya perspektiv.

Framgångsrika företag har förmågan att rekrytera rätt person på rätt plats. De vet att rekrytering är företagets viktigaste investering. En eller flera människors idéer, kunskap, sociala kompetens, innovativa förmåga eller strategiska blick kan utgöra skillnaden mellan framgång och fall.

Lannér & Co har arbetat med rekrytering och personalutveckling i många år. Vi har specialkunskaper, erfarenheter, verktyg och metoder som gör att vi får en djupare bild av tilltänkta medarbetare. Vår bedömning ger ett säkert beslutsunderlag till våra kunder.